Cart 0

ЛАХТА® засварын цутгалтын холимог Т60

Нэг компоненттой тунадаггүй, саарал өнгийн хуурай холимог. Портландцемент, гранитан дүүргэгч /ширхэгийн дээд хэмжээ 2,5мм/, химийн идэвхтэй нэмэлтүүдээс бүрдсэн.

Add Your Comment