СЛАВЯНКА® 1-компоненттой шингэн резин

$0.00

СЛАВЯНКА® 1- компоненттой шингэн резин  – битум-латекс эмульсээс бүтсэн битум-полимер холимог.
Хүрэнгээс хар хүрэн хүртэл өнгөтэй өтгөн нэгэн жигд бодис.

Description

Хэрэглээ

СЛАВЯНКА® 1- компоненттой шингэн резин нь бетон, тоосго, төмөрбетон, пенобетон, газобетон, металл олон төрлийн зориулалттай /суурь, дээвэр, усан хоолой г.м./ хийцүүдийн ус тусгаарлалтад гар аргаар түрхэх материал юм.

Давуу тал

 • Давуу тал

  • экологийн хувьд аюулгүй бүтээгдхүүн (хортой нэгдэл агуулаагүй, орон сууцны байранд хэрэглэж болно);
  • хийцийн хүрэхэд түвэгтэй газруудын ус тусгаарлалт хийх боломжтой;
  • бүрхүүлийн полимержилт хурдануян чанар өндөртэй резин маягийн заадасгүй ус хамгаалалтын бүрхүүл үүсгэнэ;
  • хуурай ба чийгтэй /сул усгүй/ гадаргууд түрхэх
  • галын аюулгүй
  • харш орчинд тогтвортой бодис;
  • ашиглах температур өргөн
  • тиксотроп чанартай
  • ГОСТ 30693-2000 «Дээврийн ба ус тусгаарлалтын мастикүүд. Техникийн ерөнхий нөхцлүүд» -ийг хангасан.

Хязгаарлалт

Зөвшөөрөгдөхгүй зүйлс:

 • материалыг хөлдөөхийг хатуу хориглоно
 • шингэн органик орчинтой харьцах: бензин, масло, газрын тосны бүтээгдхүүн, органик шингэлэгч;

Савлалт

10 ба 20 кг-ын хувин.

Сертификатууд

1. Европейский сертификат системы управления производством №1020-CPR-010030731 (срок действия с 22 июня 2015)
2. Декларация качественных характеристик продукции в соответствии с Регламентом (ЕС) 305/2011, Приложение III (январь 2014)
3. Сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р №РОСС RU.АГ79.Н09251 на материалы СЛАВЯНКА® жидкая резина двухкомпонентная и СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная (срок действия с 25 июня 2015 до 24 июня 2018)
4. Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №78.01.09.577.П.3867 на материалы СЛАВЯНКА® жидкая резина двухкомпонентная и СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная (срок действия с 20 октября 2010)
5. Заключение ОС «ВНИИГСсертификация» о необязательности сертификации материалов ЛАХТА®, СЛАВЯНКА® и ИЖОРА® (срок действия с 01 июля 2015)
6. Заключение ООО «Агентство сертификации» о необязательности сертификации материалов ЛАХТА®, СЛАВЯНКА® и ИЖОРА® в Системе сертификации в области пожарной безопасности (срок действия с 23.06.2015)

Отзывы
1. ООО «Оптимум Прайс» нь СЛАВЯНКА® 1-компоненттой шингэн резин ба ЛАХТА® нэвтрэн ус тусгаарлагчийг амины орон сууцны террасын дээвэр засахад хэрэглэсэн тухай үнэлэлт
2. ООО «Оптимум Прайс» нь СЛАВЯНКА® 1-компоненттой шингэн резинийг амины сууцны бассейнд хэрэглэсэн тухай үнэлэлт

Техникийн шинж чанар

 

Техникийн шинж чанарҮзүүлэлт
Тасралтын үеийн нөхцөлт бат бэх чанар, МПа0,4
Тасралтын үеийн харьцангуй суналт, %1500
Бетонтой барьцалдах бат бэх чанар, МПа1,0
Металлтай барьцалдах бат бэх чанар, МПа1,7
24 цагийн дотор ус шингээлт, %0,5
Заасан температурт 5 мм-ийн бруст цууралт үүсгэхгүй уян чанар, °С–25
5 цагийн турш дахь дулаан тэсвэрлэлт, °С110
0,01 МПа даралттай үед 24 цагийн ус үл нэвтрэлтнойтон толбогүй
Фраасаар тооцсон хэврэг байдлын температур, С–65
Хуурай бодисын агууламж, %62
1 мм зузаан давхрага үүсгэхэд компонент А-ын зарцуулалт, кг/кв.м1,61
Хадгалах баталгаат хугацаа, сараар12

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “СЛАВЯНКА® 1-компоненттой шингэн резин”

Your email address will not be published. Required fields are marked *