ИЖОРА® МБР-Г90 мастик

$0.00

Халуунаар хэрэглэх битум-резин мастик ИЖОРА® МБР-Г-90 мастик нь хар өнгөтэй, битум барьцалдуулагчтай, модификатор нэмэлттэй нэгэн жигд өтгөн материал юм.

Description

Хэрэглээ

 • металл, бетон, төмөр бетон, тоосгон хийцийн хөрсний коррози, хур тунадас, гадаргын ус, сул ба дунд зэргийн үйлчлэлтэй шингэн харш орчин, дуднд зэргийн харш хатуу орчноос тусгаарлалт;
 • №13 по ГОСТ 51164 «Трубопрaоводы стальные магистральные. Общие требования и защита от коррозии» 820 мм диаметртай газрын тос дамжуулах хоолой, далдлагааны хийцийг хөрсний коррозиос хамгаалах, 1220 мм хүртэл хоолойн их засвар;
 • трамвайн замын доод тал.

Давуу тал

 • адгезийн түвшин өндөр;
 • дулаан тэсвэрлэлт өндөр;
 • Харш орчинд тэсвэртэй;
 • цохилтод бат бэх чанар;
 • катодын туйлшралд тогтвортой;
 • шилжих эсэргүүцэлд тогтвортой;
 • ус шингээлт бага;
 • ГОСТ 15836 «Тусгаарлалтын битум-резин . техникийн нөхцлүүд» шаардлагад нийцсэн.

Хязгаарлалт

Дараахь бодистой хүрэлцсэн байдлаар хэрэглэж болохгүй:
 • органик шингэлэгч, тостой;
 • концентрат өндөртэй хүчил, шүлттэй.

Хэрэглэх объектууд

 • дамжуулах хоолой;
 • ШТС-ын шатахууны нөөцийн сав;
 • зам;
 • трамвайн зам;
 • гүүр;
 • боомтын байгууламжууд.

Сертификатууд

 

1. Заключение ОС «ВНИИГСсертификация» олгосон ЛАХТА®, СЛАВЯНКА® и ИЖОРА® материалууд сертификатжуулах шаардлагагүй тухай дүгнэлт (01.07.2015-с эхлэн хүчинтэй)
2. ОС «ВНИИГСсертификация» олгосон ЛАХТА®, СЛАВЯНКА® и ИЖОРА® материалууд Галын аюулгүй системд сертификатжуулах шаардлагагүй тухай дүгнэлт (23.06.2015-с эхлэн хүчинтэй)

Тодорхойлолтууд
1. ЗАО «Петронефтьспецконструкция» нь ИЖОРА® МБР-Г90 мастикийг ШТС-ын шатахууны нөөцийн савнууд, бусад металл хийцүүдийн ус тусгаарлалтанд хэрэглэсэн тухай тодохойлолт
2. ЗАО «АЗС-Технология» нь ИЖОРА® МБР-Г90 мастикийг ШТС-ын шатахууны нөөцийн савнууд, бусад металл хийцүүдийн ус тусгаарлалтанд хэрэглэсэн тухай тодохойлолт
3. ООО «ВСУ-5» нь о применении мастик ИЖОРА® МБР-Г90 и ИЖОРА® МБП-Г/Шм75 мастикийг трамвайн замын ажил гүйцэтгэхэд хэрэглэсэн тухай тодорхойлолт
4. ОАО «Генеральная Строительная Корпорация» нь ИЖОРА® МБР-Г90 мастикийг трамвайн замын сэргээн засварт хэрэглэсэн тухай тодорхойлолт
5. ТОО «Лукигазстрой» нь ИЖОРА® МБР-Г90 мастикийг хий дамжуулах хоолойн тусгаарлалтад хэрэглэсэн тухай тодорхойлолт

Техникийн шинж чанар

 

Техникийн шинж чанар
Үзүүлэлт
Зөөлрөлтийн температур, °С (КиШ)
100
+25°С дахь зүүний нэвтрэх гүн, 0,1 мм
20
+25°С дахь сунах чанар, см
3,7
+25°С дахь уян чанар, %
80
+20°С-д бетонтой барьцалдах бат бэх чанар, МПа
0,5
+20°С-д металлтай барьцалдах бат бэх чанар, МПа
2,0
Заасан температурт 50 мм-ийн саваан дээрх налархайн температур, °С
–15
Фраасаар тооцсон хэврэгийн температур, °С
–17
Боловсруулагдсан гадаргууг харш орчинд ашиглах, рН
3 – 12
Хэрэглэх хамгийн доод температур (орчны), °С
–10
Хэрэглэх уур амьсгалын бүс
бүх
Хөргөсөн байдал дахь нягт, дундаж утга, кг/дм3
1,05
2 мм-ийн зузаан давхаргад материалын зарцуулалт, кг/м2
2,1
Хадгалах баталгаат хугацаа, сараар
24

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ИЖОРА® МБР-Г90 мастик”

Your email address will not be published. Required fields are marked *