Зоорийн давхрын ханын ус тусгаарлалт

Зоорийн давхрын хана, суурийн ус тусгаарлалт нь барилгыг хөрсний ус, хур тунадасны ус нэвчилтээс хамгаалах, барилга угсралтын ажлын зайлшгүй хийгддэг үе шат юм. Ус тусгаарлалт хийснээр барилга байгууламжийн удаан эдэлгээ, найдвартай байдал, байшинд оршин суух, ажиллах хүмүүсийн тохь тух, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг хангаж өгдөг.

Суурийн ус тусгаарлалт

Цутгамал ба угсармал суурийн чанартай ус тусгаарлалтыг хэрхэн хангах, мөн ашиглагдаж буй байшингийн суурийн ус тусгаарлалтын нөхцлийг хэрхэн сэргээх, эсьэл сайжруулах вэ? Энэ асуултуудад зах зээлд ус тусгаарлалтын чанартай бөгөөд боломжийн үнэтэй материалуудыг санал болгодог “Растро технологи хариулах болно.

ЛАХТА® и СЛАВЯНКА® нэрийн ус тусгаарлалтын материалууд нь дараахь төрлийн ажлуудад хэрэглэгддэг:

  • барилгын цутгамал ба угсармал суурийн ус тусгаарлалт
  • Ашиглагдаж буй байшингийн дусаалыг хөндлөн чиглэлд таслан зогсоож суурийн ус тусгаарлалтын шинж чанарыг дээшлүүлэх

Add Your Comment